Hudbiopsi (vevsprøve)

Biopsi fra huden

En biopsi er en liten prøve fra huden. Denne sender vi inn for undersøkelse i mikroskop til en patolog. Hudleger tar ofte biopsier når hudforandringer utredes. En slik hudprøve kan hjelpe med å finne ut hvilken hudsykdom pasienten har. Det er vanlig å få tatt biopsi fra huden ved utredning av hudkreft.

Prosedyre ved biopsitaking

I lokalbedøvelse fjernes en liten hudsylinder med et skarpt instrument. Etter prøvetakingen etterlates et lite hull i huden som kan gro under et plaster. Noen ganger vil man velge å lukke hullet med et sting eller to. For stell etter et inngrep hvor du har blitt sydd, kan du finne mer informasjon her.