Isotretinoin

Har du veldig mye kviser?

Da kan Isotretinoin være løsningen for deg.

isotration 

Isotretinoin

Isotretinoin (tidligere kalt Roaccutan®) er en medisin som har blitt brukt til kvise (akne) behandling igjennom flere tiår. Den ansees som øverste steg på behandlingsstigen for akne. Da Isotretinoin må gis med forsiktighet pga bivirkningsprofilen spares den for behandling av de med mest uttalt akne, eller der hvor man ikke har kommet i mål med annen behandling.

Isotretinoin tilhører legemiddelgruppen retinoider, og er beslektet med A-vitamin. Medikamentet påvirker en rekke faktorer som er av betydning ved utvikling av akne; som å redusere talgproduksjon, gi mindre tilstopping av porer, og demping av betennelse og bakterievekst. I motsetning til de fleste medikamenter som gis mot akne vil Isotretinoin, hos de fleste som gjennomfører kuren, gi en varig virkning mot kviser.

 

Hvorfor kan ikke alle med kviser få Isotretinoin?

Da Isotretinoin i noen tilfeller kan gi bivirkninger er det viktig med tett oppfølgning av lege, samt at man er restriktiv med hvem som får resept. Medikamentet kan blant annet øke fettverdiene i blodet, blodsukkeret og påvirke leveren. Blodprøver tas derfor før oppstart, etter 4-6 ukers behandling og deretter hver 3. måned.

Heldigvis er det slik at de fleste bivirkninger er milde og opphører så snart behandlingen avsluttes:

 • De aller fleste får tørre lepper og mange føler seg tørr i huden. Dette kan motvirkes ved bruk av fuktighetskrem.
 • Neseblod pga tørre slimhinner og øyne irritasjon kan forekomme. Enkelte har problemer med å bruke kontaktlinser under behandlingen.
 • Noen føler seg øm og stiv i muskler, og man kan også få lett hodepine.
 • Medikamentet gir noe økt solømfintlighet, og det er viktig å bruke solkrem i for å unngå solforbrenning.
 • Antibiotika av typen tetracyklin skal ikke tas samtidig med Isotretinoin. Det betyr at om du tidligere har fått en antibiotikakur med for eksempel Tetralysal®, så må denne avsluttes forut for oppstart av Isotretinoin.
 • Det har vært reist spørsmål rundt en mulig sammenheng mellom bruk av Isotretinoin og depresjon, psykoser og selvmord. Nyere forskning konkluderer med at det ikke kan påvises noen slik sammenheng. Man bør allikevel ta kontakt med legen om man føler seg unormalt nedstemt under behandlingen.
 • Det aller viktigeste å passe på i forhold Isotretinoin er at medikamentet er sterkt fosterskadelig!
  • Kvinnelige pasienter må unngå å bli gravide mens behandlingen pågår og en måned i etterkant.
  • Det har ingen betydning for fosteret om mannen bruker Isotretinoin.
  • Pga forsterskadelig effekt er resept på Isotretinoin kun gyldig i 7 dager, og kvinner må få utskrevet ny resept hver måned etter at man kan vise til negativ graviditetstest!

Hva kan du forvente av resultat?

Etter 2-4 uker vil de fleste bemerke at de får færre kviser. I sjeldne tilfeller kan kvisene bli forbigående verre i starten av behandlingen. Det er vanligere hos de som er svært alvorlig angrepet. Medikamentet doseres avhengig av kroppsvekt, og dosen og behandlingslengden tilpasses individuelt. Vanlig lengde på en Isotretinoin kur er 4-6 måneder, men i noen tilfeller er det nødvendig å strekke ut behandlingen ytterligere. De fleste vil etter dette være så å si kvisefri. Det gode behandlingsresultatet vedvarer oftest i lang tid, men hos enkelte kan de komme nye akneutbrudd senere slik at behandlingen må gjentas.

Hva med akne-arr etter avsluttet Isotretinoin?

iiso

Hvis du har gått med alvorlig akne over tid er det sannsynlig at det kan ha dannet seg arr i huden som blir gjenværende etter at kvisene er under kontroll. Om du har aknearr som sjenerer deg kan du ta kontakt med hudlege med erfaring i kosmetisk dermatologi og laserbehandling for å diskutere ulike behandlingsalternativ som kan dempe disse.

Det er viktig å huske på at selv om lasere kan bedre kvise arr så er det aller viktigeste å forebygge disse gjennom å få god akne behandling i rett tid. Dette er noe som vi kan hjelpe deg med ved Nordnorsk Hudlegesenter. Vi tar imot pasienter fra hele Nord-Norge og er sentralt plassert ved Jekta Storsenter i Tromsø.

Bestill time til konsultasjon hos hudlege ved Nordnorsk Hudlegesenter her.