Mikroskopi

Mikroskopet brukes til å studere avskrap fra hud ved mistanke om soppinfeksjon. Det brukes også til å undersøke prøver fra underlivet ved mistanke om bakteriell vaginose, sopp eller kjønnsykdom.
Det brukes også for å påvise eller skabb man har hentet ut fra huden.