Sklerosering

Små karnøster eller årer som danner små blå-røde striper, kalles gjerne sprengte blodkar. Størrelsen på slike karforandringer kan variere fra ca 0,2 – 2 mm. Noen mennesker opplever en følelse av varme og/eller brenning i spiders, men de fleste har vanligvis ingen symptomer fra disse. I de fleste tilfeller føler man kun at disse karnøstene er kosmetisk sjenerende. Les mer om sprengte blodkar her.

 

Hva er skleroterapi ?

Sklerosering av åreknuter foregår ved at et lokalirriterende stoff sprøytes inn i blodkaret. Blodet i karet koagulerer karveggen klistrer seg sammen. Det tidligere karet vil bli til en liten arrstreng under huden i løpet av noen uker til noen måneder.

 

Hva skal jeg gjøre etter behandlingen?

For å redusere trykket og dermed blodgjennomstrømming i blodkaret etter skleroterapien anbefaler vi at det brukes kompresjonsstrømpe klasse I. Slike strømper kan kjøpes hos bandasjist eller apotek, og strømpen medbringes til hudlegen den dagen behandlingen er planlagt.  Et alternativ til kompresjonsstrømpe er Jobst trykkstrømpebukse hg 25-30mg. Strømper og trykkstrømpebukse bør brukes natt og dag i en uke.

Trykkstrømper reduserer også irritasjon i behandlede kar, pigmentdannelse etter behandlingen og det gir bedre blodgjennomstrømning i huden utenom behandlede kar.

Sykemelding er ikke nødvendig og vil ikke bli gitt. De aller fleste kan være i arbeid og i normal aktivitet, men hard trening tilrådes ikke de første 1-2 døgn etter behandlinga.

 

Hvilke bivirkninger kan oppleves ved sklerosering?

Lokal svie i behandlede områder i ca 1-2 døgn etter skleroterapibehandling. Dette ubehaget kan vare opptil 1-3 uker hos noen, men det er helt ufarlig. Etter at trykkstrømper er tatt av vil det ofte være rød eller blå-gul misfarging av huden der du ble behandlet. Noen steder har ikke blodåren klappet sammen fullstendig, og her vil det kunne dannes kuler av levret blod. Slike forandringer blir bedre i løpet av noen uker til et par måneder. Blir der større kuler med levret blod, kan disse fjernes med et lite innstikk i huden. Pigmentforandringer etter behandlingen forekommer også, men disse er også forbigående.

 

Hva kan jeg forvente av effekt ved skleroterapi?

Man må regne med ca 50-70% bedring etter 1-2 behandlinger. Behandlingen kan gjentas flere ganger dersom resultatet ikke er tilfredsstillende, og flere trenger 4-6 behandlinger for å oppnå optimalt resultat. Effekten etter en behandling kan vanligvis vurderes etter 5-8 uker, men av og til ser man det endelige resultatet  først etter nærmere et halvt års tid.