Svettebehandling

Botulinumtoksin mot overdreven svette (hyperhidrose)

Svetting er kroppens naturlige måte å regulere kroppstemperaturen på. Hos personer som lider av overdrevet svetting, også kalt hyperhidrose, produseres mer svette enn hva som er normalt. Det er store variasjoner på personnivå, slik at det kan være vanskelig å sette en presis definisjon av hvor overgangen går fra å svette mye til å svette unormalt mye.

Svetteproblemer kan være både fysisk ubehagelig, da man blir gående med våt hud og klær, og det kan gå ut over ens selvbilde. Mange føler at svetteproblemene påvirker sosiale situasjoner, for eksempel gjennom at klær må skiftes flere ganger daglig, eller at man hemmes ved at man blir fokusert på å skjule svettingen.


Behandling av overdreven svette

Om spesialdeodoranter fra apotek ikke har tilstrekkelig effekt, kan det være en verdt å prøve botulinumtoxin-behandling for å forbigående stoppe overdrevet svetting i de behandlede områder. Botulinumtoxin virker ved å blokkere nerveimpulser til svettekjertlene, og hindrer dermed at disse skiller ut svette.

Injeksjon med botulinumtoxin gjennomført av kompetent personale er en svært effektiv behandlingsmetode mot hyperhidrose. Behandlingen har langvarig effekt på 3-12 mnd hos inntil 98 % av de som behandles. Hos pasienter med mye svetteplager på større områder, kombineres ofte behandling med botulinumtoksin med tabletter (for eksempel Ditropan® eller Didrase®).  I mindre, mer avgrensede områder som armhuler, ansikt/panne, håndflater/fotsåler og lysker, bruker vi som regel botulinumtoksin som eneste behandling.

Hvordan gjennomføres behandlingen?

Botulinumtoxin injiseres via en tynn sprøyte i huden. Man må regne med et stikk for ca annenhver centimeter med hud. Hvorvidt noen opplever dette som smertefullt avhenger av lokalisasjonen som behandles og individuelle faktorer. Hvis det ønskes kan man få forbehandling med lokalbedøvelse. Det brukes også kjøling med is eller en kjøleenhet rett i forkant av stikkene, da dette reduserer opplevelsen av stikk i huden. Man kan gå direkte tilbake til sitt vanlige virke etter behandlingen.

Hvor lenge varer behandlingen?

Effekten av behandlingen inntrer i løpet av en uke og kan vare i opptil 12 måneder. Det vanligste er at svetten reduseres drastisk i ca 6 måneder. Deretter kan man gjenta behandlingen om dette ønskes. Mange opplever at effekten varer lengre ved gjentatte behandlinger.

Behandlingen virker kun der hvor man har fått injeksjon, slik at man vil svette som normalt andre steder på kroppen.

Hvilke bivirkninger gir botulinumtoxin-behandlingen?

Hos de fleste tilkommer det ingen bivirkninger etter behandlingen. Man kan få litt ømhet i det behandlede området noen dager etter behandlingen, og små blåmerker eller litt rødhet på innstikkstedet forekommer. Om botulinumtoxin settes riktig av hudlege, er denne behandlingen helt trygg.

Hvem kan ikke behandles?

Hvis man svetter diffust over hele kroppen, kan man ikke behandles med botulinumtoksin. Derimot kan relativt store hudområder behandles sikkert om det utføres av erfaren behandler, slik at man som oftest kommer til mål med å behandle de områdene hvor svettingen er mest sjenerende.

Behandling med botulinumtoxin kan ikke gjennomføres ved Nordnorsk Hudlegesenter hvis du:

  • har utbredt ubehandlet hudsykdom i det området som skal behandles, for eksempel akne eller hidradenitis suppurativa (verkebyll); da bør grunnsykdommen behandles før man gir botulinumtoxin behandling
  • har hyperhidrose i hender og føtter (les under vedr behandlingstilbud for dette på UNN)
  • har sår eller infeksjoner i behandlingsområdet
  • har feber eller nedsatt immunforsvar ved behandling
  • er allergisk for botulinumtoksin eller albumin
  • har nervesykdommer som myastenia gravis, ALS og andre alvorlige nerve og muskelsykdommer
  • er gravid eller ammende
  • er under 18 år

Personer som har fått konstatert svært alvorlig hyperhidrose vil kunne ha rett til å få gjennomført botulinumtoksinbehandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Legene ved Nordnorsk hudlegesenter vil kunne henvise deg dit hvis vi mener at det er sannsynlig at du vil kunne ha rett på slik behandling. Den endelige avgjørelsen vil tas av hudlegene på UNN.

Ønsker du behandling med Botuliniumtoksin mot overdrevet svetting eller vurdering med henblikk på henvising til UNN kan du bestille time ved Nordnorsk hudlegesenter for konsultasjon her