Virus- og bakterieprøver

Mistenkes virus- eller bakerieinfeksjon vil hudlegen ta en bakterieprøve. Prøven som tas undersøkes videre på et laboratorium med tanke på infeksjon. Prøven kan identifisere hvilket virus eller bakterie som forårsaker symptomer, og hvilken være med på å bestemme riktig behandling videre.

Hvordan tas en prøver for påvisning av virus eller bakterier

Hudlegen tar i de fleste tilfeller en pinneprøve fra aktuelt hudområde, slik som et sår i huden eller en kvise. I sjeldne tilfeller vil hudlegen velge å ta en vevsprøve (biopsi) for å få påvist virus eller bakterier. Prøvematerialet sendes til et laboratorium for videre påvisning.

Svar på prøver

Det tar som regel rundt en ukes tid før man får svar fra laboratoriet. Det kan hende laboratoriet vil finne ut hvilke antibiotika bakterien er følsom mot. Noen ganger vil hudlegen velge å starte opp behandling til svar på virus- eller bakterieprøven foreligger.