Vortebehandling

qq

Vorter skyldes smitte med et virus (HPV-virus) som kun smitter mennesker. Vortevirus vokser meget langsomt. Derfor kan der gå flere måneder fra man er smittet til vorten viser seg på huden. Hvis man unnlater å behandle vortene vil de forsvinne når kroppen har utviklet immunitet. De fleste barn med vorter vil bli fri for vorter i løpet av 1-2 år. Hos voksne kan det ta lengre tid.

Hvilke behandlinger er aktuelle?

Det er ingen vortebehandling som er dekkende for alle situasjoner. Behandlingen avhenger av alder, vortenes antall, personens immunforsvar, hvor på huden vorten finnes og hvilke plager vorten gir. Det finnes ingen snarveier, og vortebehandling er ofte langvarig, tidskrevende og kan være smertefull. Særlig fotvorter kan være vanskelige å få has på.

Hudleger kan tilby annen behandling enn tradisjonell hjemmebehandling med vortemiddel og skraping. Frysebehandling med flytende nitrogen er mye brukt, men også behandling med elektrokirurgi er vanlig behandling, særlig til voksne.

I de senere år har vi behandlet de fleste pasienter med vorter med et kjemisk stoff (Canthacur©) som ikke er vondt å påføre, og som virker under tildekking i ett døgn. I etterkant får man her en reaksjon med blemmedannelse og oppløsning av vorten. Til barn foretrekkes denne behandlingen alltid, ettersom de ikke har noe ubehag under selve påføringen. Også mange voksne synes å foretrekke denne behandlingen.

Ulike behandlingsmåter vil føre til noe ulikt reaksjonsmønster i huden og bandasjeringsopplegg i etterkant. Du vil bli grundig informert om dette på forhånd, slik at du sammen med sykepleier kan velge den behandlingen som passer best for deg.
Bestill time for vortebehandling hos sykepleier ved Nordnorsk Hudlegesenter her.