Psoriasis

Har du rødt skjellende utslett i hodebunn eller andre steder på kroppen?

 

 shutterstock_45868720                                  shutterstock_45922807

 Da kan du ha psoriasis.

 

Hva er psoriasis?

Psoriasis er en hyppig forekommende kronisk hudsykdom. Ved psoriasis vokser en bestemt type hudceller i alt for høyt tempo. I frisk hud har disse cellene en normal levetid på omtrent en måned, og i løpet av denne måneden modnes de langsomt og flytter seg gradvis mot hudoverflaten hvor de til slutt dør og faller av. Ved psoriasis skjer det en betennelsesprosess i huden som fører til at disse hudcellene modnes alt for fort og dør etter bare få dager; cellene legger seg så i hvite klumpete flak oppå den betente huden og sees som røde skjellende flekker. De fleste (70- 80%) som rammes av psoriasis er relativt beskjedent angrepet med periodisk utslett i hovedsak lokalisert til hodebunn, på albuer eller knær. Hos enkelte fører sykdommen derimot til konstante plager med rødflekket flassende hud over store deler av kroppen. Selv i mer beskjedne former, kan psoriasis gå sterkt utover livskvaliteten til de som får sykdommen.

 

Hvorfor får man psoriasis?

Psoriasis er ikke smittsomt. Utvikling av psoriasis betinger at man har en genetisk sårbarhet for å utvikle sykdommen, men miljøfaktorer kan påvirke både når sykdommen debuterer og hvor alvorlige plager man får. Vi har per i dag ikke full innsikt i det komplekse samspillet som fører til utbrudd av psoriasis. Både luftveisinfeksjoner, stress, mekanisk irritasjon, enkelte medikamenter, røyking og overvekt er mulige risikofaktorer for utvikling av sykdommen, men enkelte utvikler psoriasis selv om de ikke har vært utsatt for noen av disse risikofaktorene.

 

Hvor vanlig er psoriasis?

Psoriasis er like vanlig hos begge kjønn. Sykdommen kan i prinsippet ramme alle aldersgrupper, men debuterer vanligvis før fylte 40 år. Forekomsten av psoriasis blant voksne varierer fra under 1 til 11% i ulike geografiske områder og mellom etniske grupper. Den høyeste forekomsten er sett i nyere forsknings-studier fra Skandinavia. Årsaken til den høye forekomsten her i nord er ennå ikke klarlagt, men antas å være relatert til både genetiske, klimatiske og andre miljømessige forhold.

Nye data fra Tromsøundersøkelsen viser at forekomsten av psoriasis hos voksne i Tromsøs befolkning er fordoblet de siste 30 årene fra 5% i 1979-80 til 11% i 2007-08. Noe av dette kan skyldes økt bevissthet rundt sykdommen, men funnene kan også sees i sammenheng med livsstilsendringer i tidsperioden, slik som økende overvekt i befolkningen. Det er rapportert økt forekomst også i andre befolkninger slik som i USA og i Kina, noe som indikerer en mulig global trend.

 

Psoriasis og følgesykdommer?

Nyere kunnskap tyder på at psoriasis ikke bare er en sykdom som begrenser seg til huden, da psoriasis synes å være forbundet med økt risiko for andre følgesykdommer.

Den mest kjente følgesykdommen hos psoriatikere er psoriasis leddgikt, en alvorlig leddsykdom som rammer omtrent 6-24% av pasientgruppen. I tillegg er psoriasis i løpet av de senere år sett assosiert med økt hyppighet av en rekke sykdommer, deriblant hjerteinfarkt og diabetes. Disse sammenhengene er i hovedsak undersøkt hos personer med mer alvorlig psoriasis, og de bakenforliggende biologiske mekanismene er enda ikke fullt klarlagt.

Ved Nordnorsk Hudlegesenter har vi betydelig erfaring med diagnostisering og behandling av psoriasis. Dr Danielsen har tatt doktorgrad på psoriasis forekomst, risikofaktorer for psoriasisutvikling og følgesykdommer ved psoriasis; og forsker aktivt videre på denne viktige sykdommen.

 

Lurer du på om du kan ha psoriasis? Bestill time for konsultasjon hos en av våre hudleger her.