Sykepleier Ada Steen

adaAda Steen er tromsøjente og har vært sykepleier siden 1987. Hun har jobbet på Hudavdelinga det meste av tiden etter det. De senere år var hun først oversykepleier på Hudavdelinga, deretter avdelingsykepleier på Hudpoliklinikken, en stilling hun hadde inntil hun begynte i full stilling ved Nordnorsk Hudlegesenter.

Hun var med å starte tverrfaglig sårpoliklinikk og har følgelig jobbet mye med ulike typer sår, herunder diabetiske fotsår og kroniske leggsår. Hun har også vært pådriver for og ansvarlig for telemedisinsk konsulterende virksomhet, som rådgivende sykepleier til store deler av Nord-Norge.  Hun har også ambulert rundt til andre sykehus sammen med hudlege, med særlig kompetanse- og ansvarsområde innenfor sårbehandling.
Hun har i mange år arrangert kurs i hele Nord-Norge for hjemmesykepleien og annet pleiepersonell i dermatologisk sykepleie. Videre har hun jobbet mye med veiledning og behandling av atopikere og psoriatikere, samt forestått mye av den utøvende behandlingen av utvekster i huden.