Dr. Kjersti Danielsen, hudlege

Dr. Danielsen har øverste ansvar for hudforskning i Tromsøundersøkelsen, og arbeider parallelt til sitt arbeid ved Nordnorsk Hudlegesenter med forskning knyttet til kjerstikroniske hudsykdommer med hovedvekt på psoriasis. Hun er ansatt av Hudavdelingen på UNN, og samarbeider tett med Institutt for Samfunnsmedisin ved UiT, samt Cornell Universitet i NY, USA, hvor hun har jobbet som Postdoc og fremdeles har en akademisk tilknytning. Hun har mottatt flere utmerkelser for sin forskning, deriblant det anerkjente Fulbright stipendet.
Hun er vararepresentant i Norsk forening for dermatologi og venerologi.

Dr. Danielsen utreder og behandler alle typer hudsykdommer. Hun har lang erfaring med generell dermatologi og utredning av hudsykdommer. I tillegg er hun interessert i kosmetisk dermatologi og utfører både laserbehandling og injeksjonsbehandling.